Aanpak

Voor het werven van leden is het nodig een aantal stappen te doorlopen. Zo moet eerst duidelijk zijn wat voor uw organisatie het doel is van de ledenwerving en hoe je dit doel kunt formuleren.

Onderstaand treft u voorbeelden van stappenplannen.

Introductie Stappenplan Ledenwerving Movisie
Stappenplan voor ledenwerving Movisie
Stappenplan voorbeeld presentatie ledenwerving NFK